Недавно я робив сайт, де треба було вивести список категорій у 2 колонки. Хочу поділитися цим рішенням.

Я створив спеціальний плаґін-віджет, який і виводив категорії у 2 колонки.

Код для віджету, його слід додати у файл functions.php:

class cat_in_2_col extends WP_Widget {
 function cat_in_2_col() {
  // Plugin description
  $widget_ops = array('classname' => 'cat_in_2_col', 'description' => __('Display categories in 2 columns', 'cehla'));
  // Plugin name
  $this->WP_Widget('cat_in_2_col', __('Categories in 2 columns', 'cehla'), $widget_ops);
 }
 /**
  * Displays our widget
  */
 function widget($args, $instance) {
  extract( $args );
  print $before_widget;
  // Widget cat_in_2_col_title
  print $before_title;
   print $instance["cat_in_2_col_title"];
  print $after_title;
  $cats = explode("<br />",wp_list_categories('title_li=&echo=0&depth=1&style=none'));
  $cat_n = count($cats) - 1;
  for ($i=0;$i< $cat_n;$i++):
  if ($i<$cat_n/2):
  $cat_left = $cat_left.'<li>'.$cats[$i].'';
  elseif ($i>=$cat_n/2):
  $cat_right = $cat_right.'<li>'.$cats[$i].'</li>';
  endif;
  endfor;
?>
  <ul class="aleft"><?php print $cat_left;?></ul>
  <ul class="aright"><?php print $cat_right;?></ul>
  <?php
   print $after_widget;
 }
 /**
  * Form processing... Dead simple
  */
 function update($new_instance, $old_instance) {
  return $new_instance;
 }
 /**
  * The configuration form
  */
 function form($instance) {
 ?>
  <p>
   <label for="<?php print $this->get_field_id("cat_in_2_col_title"); ?>">
    <?php _e( 'Title' ); ?>:
    <input class="widefat" id="<?php print $this->get_field_id("cat_in_2_col_title"); ?>" name="<?php print $this->get_field_name("cat_in_2_col_title"); ?>" type="text" value="<?php print esc_attr($instance["cat_in_2_col_title"]); ?>" />
   </label>
  </p>
 <?php
 }
}
add_action( 'widgets_init', create_function('', 'return register_widget("cat_in_2_col");') );

 

Можна завантажити плаґін і використати його:

  Віджет «категорії у 2 колонки» (1,0 KiB, 697 hits)

Author

Дмитро Кондрюк в веб-індустрії з 2003 року. В 2009р. заснував проект Український WordPress (що у подальшому став офіційним сайтом команди локалізації WordPress в Україні). З 2010 року засновник і технічний директор проекту Український хостинг для WordPress (WPHost.me) - повноцінного хостинг-сервісу, максимально оптимізованого на використання CMS WordPress.

Коментувати

коментарі 2